Home
Garantie.

 

 Y-Recycle streeft ernaar enkel artikelen te leveren van een uitstekende kwaliteit. Mocht het onverhoopt gebeuren dat u een beroep dient te doen op de garantie, dan geldt onderstaande:

 
Indien u als klant een klacht heeft over de producten van Y-Recycle  kunt u dit per e-mail aan ons kenbaar maken. Y-Recycle zal doorgaans binnen vijf werkdagen reageren op uw klacht

 

Y-Recycle  biedt klanten op bij Y-Recycle.nl  bestelde producten standaard een garantietermijn van twaalf maanden. Op ritsen, sluitingen en gespen geldt een garantietermijn van 6 maanden. Op studs en dergelijke plaksels en naaiwerkjes wordt geen garantie gegeven. Slijtage waarvan aangenomen mag worden dat het bij elke tas zou ontstaan gedurende normaal gebruik, valt niet onder de garantie (denk hierbij aan versoepeling van rubber e.d.).

Onder de volgende omstandigheden is een product uitgesloten van garantie:

·       Aantoonbaar ander gebruik dan in het dagelijks gebruik mag worden aangenomen ten gevolge        

        waarvan beschadigingen zijn ontstaan.

·       Slijtage wat verwacht mag worden gedurende normaal gebruik.

·       Een product wordt zonder enige kennisgeving vooraf retour gestuurd.

 

In eerste instantie zal reparatie plaatsvinden. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt er in overleg met u gekeken naar een vervangend product.
 
Y-Recycle  zal altijd in samenwerking met u proberen tot een bevredigende oplossing te komen.
 
U bent zelf verantwoordelijk voor het retour sturen van het product aan Y-Recycle.             

De kosten hiervoor zijn voor uw rekening.  De kosten voor het retoursturen aan u, na reparatie, neemt Y-Recycle voor haar rekening. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie